BENT U VERZEKERD?

Basisverzekering
Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om u te accepteren voor de basisverzekering, dit is de standaardverzekering, voorheen ziekenfonds. U bent ook wettelijk verplicht zich voor zorg en ziektekosten te verzekeren. Deze verplichte basisverzekering dekt de noodzakelijke zorg, zoals vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Hierin zijn is geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en sinds 2007 kortdurende (minder dan 1 jaar) geestelijke gezondheidszorg ondergebracht.

Voor kinderen tot 18 jaar zijn de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in de basisverzekering opgenomen. Voor “chronische” ziekten en aandoeningen, die op de zogenoemde ‘lijst van Borst’ voorkomen is fysiotherapeutische zorg in de basisverzekering opgenomen vanaf de 10e behandeling.  (zie Fysiotherapievergoeding →  chronische lijst van Borst ).

Aanvullende verzekering

Fysiotherapeutische behandelingen, die buiten de basisverzekering vallen, komen voor eigen rekening. Hiervoor is het mogelijk om u aanvullend te verzekeren. Zorgverzekeraars bieden verschillende ‘ aanvullende pakketten’ aan, waarvan de fysiotherapeutische zorg kan variëren: vanaf 7 of 9 behandelingen per jaar tot een onbeperkt aantal fysiotherapeutische behandelingen, voorzover medisch noodzakelijk. Kiesbeter is een site van de overheid met een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland en hun kwaliteit, service en premies.

Natura-polis
Nagenoeg alle zorg- en ziektekostenverzekeraars in Nederland bieden contracten aan in een naturapolis aan zorgverleners. Hierin staan afspraken over kwaliteit, levertijd en prijs. Verzekeraars kunnen zo kwalitatief goede en bereikbare zorg garanderen voor hun verzekerden. In de naturapolis is geregeld, dat u zelf geen rekeningen hoeft voor te schieten voor de kosten die u maakt vanuit de basisverzekering.

Wij sturen de rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Onze praktijk is gecontracteerd door alle ziektekostenverzekeraars met een naturapolis. Verzekerden van enkele ( on-line ) verzekeraars, zoals FBTO ontvangen een nota thuis – informeer u hierover bij uw verzekeraar.

Rechtstreeks naar de fysiotherapeut
Komt u rechtstreeks naar de praktijk, dus zonder verwijzing van uw ( huis- )arts of specialist, dan is de betalingsprocedure gelijk aan wanneer u met een verwijsbriefje bij ons komt; ook dan gaat de nota rechtstreeks naar uw verzekeraar.

Zoekwijzer voor ziektekosten verzekeraar
Zorgverzekering.net is een onafhankelijk initiatief waar consumenten de verschillende zorgverzekeringen met elkaar kunnen vergelijken.
Hierop vinden verschillende doelgroepen: jongeren, studenten, starters, gezinnen en 50+ per doelgroep gerichte informatie over zorgverzekeringen afgestemd op de situatie en levensfase. De website geeft onafhankelijk advies en informatie over uw zorgverzekering en vergoedingen voor fysiotherapie.
Zie ook: zorgverzekering 2014.
Bekijk hier de veranderingen in 2015 voor deze zorgverzekering.
Een andere website is www.sum.nl/zorgverzekering-vergelijken.  Deze site van SUM wordt zowel door valide, minder valide als chronische zieken druk bezocht en vindt u gemakkelijk en snel allerlei verschillende deals.  Sinds juli 2013 is de website ge-update en geven zij ook informatie over het zorgstelsel in Nederland. Hiernaast zijn zij ook samenwerkingen aangegaan met o.a. WMO loketten (gemeentes), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en vele patiënten stichtingen.
Zorgverzekering Studenten, is een onafhankelijke vergelijkingssite met name voor jongeren.
Op Keuze.nl vindt u een onafhankelijke site om zorgverzekeraars eenvoudig en overzichtelijk te vergelijken.
Op vergoedingen van fysiotherapie is het mogelijk om de zorgverzekeraars te vergelijken op basis van vergoedingen voor fysiotherapie.