FYSIOTHERAPIE VOOR (KWETSBARE) OUDEREN

Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer kwetsbare ouderen. Dit zijn ouderen die zowel lichamelijk als geestelijk minder vitaal zijn. Zij zijn vaak afhankelijk van zorg, maar willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en stellen de gang naar het verpleeg- of verzorgingshuis uit.

Langer thuisblijven wonen houdt in dat kwetsbare ouderen gezond en mobiel moeten blijven. En het valgevaar tot een minimum moeten beperken. Bij afname van je lichamelijke gesteldheid/ gezondheid door bijvoorbeeld chronische ziekten en aandoeningen, mobiliteitsproblemen of medicatie ( duizeligheid) kan fysiotherapie een positieve invloed op herstel hebben.

Deze groeiende groep thuiswonende ouderen waarbij de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere centraal staat, verwacht specifieke zorg (aan huis/ instelling of in de praktijk). Door tijd te starten kan erger worden voorkomen en de situatie worden verbeterd of worden gestabiliseerd.

Denk hierbij aan:
-Oefeningen: Bijvoorbeeld: voor conditie, kracht en beweeglijkheid van gewrichten, balans en coördinatie.
-Tips: Bijvoorbeeld: om valgevaar te verminderen, makkelijker te (trap)lopen, opstaan uit uw stoel.
-Aanpassingen: Bijvoorbeeld voor een (loop)hulpmiddel
-Signalerende functie: Denk aan mate van zelfredzaamheid, valgevaar, inschakelen van andere disciplines etc.

Mocht u niet naar de praktijk kunnen komen, dan is therapie in de thuissituatie/dagverzorging een optie. Er kan dan goed gekeken worden hoe u in het dagelijks leven functioneert en daarop worden ingesprongen.

Door nauwe samenwerking met  ergotherapie, diëtist, thuiszorg, casemanager ouderenzorg en artsen kan de beste zorg worden geboden.  De fysiotherapeut adviseert en begeleid ook de gezinsleden en mantelzorgers. Eens in de 6-8 weken vindt er nauw overleg plaats in het  “Hometeam” . Dit overleg vindt plaats met huisarts, specialist ouder geneeskunde, dietist, maatschappelijk werk, casemanager ouderenzorg en Thebe Thuiszorg en de fysiotherapie


Fysiotherapie DorstFysiotherapie voor kwetsbare ouderen. Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer kwetsbare ouderen zowel lichamelijk als geestelijk. bestaat uit een ervaren team van professionals en is gevestigd in het witte gebouw op de hoek van de Dennenlaan met de Mispelstraat in Dorst. Het team bestaat uit 4 fysiotherapeuten met allerlei specialisaties, waaronder een manueel therapeut i.o., een haptotherapeut, een cesartherapeut en een diëtist.