WAT IS FYSIOTHERAPIE?

De algemeen fysiotherapeut: De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 20.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer. Samen met de fysiotherapeut werkt de patiënt aan meer bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten en gaat resultaatgericht aan het werk, met de bedoeling om u zo snel en zo goed mogelijk weer op de been te helpen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut: De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. De oorzaak  kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn.

Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Kijk hier: “Troost als affectief proces” voor een artikel dat geschreven is door Drs. H.L.L. Hoedemaker, Universiteit van Tilburg, Master Sociale Psychologie 2007/2008 en gepubliceerd in Het Tijdschrift voor Psychosomatische Fysiotherapie (NFP) – 13e jaargang nummer 4

Fysiotherapie (of kinesitherapie): Fysiotherapie (of kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG registratie bezit.

Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol. Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

• verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
• optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
• pijn verminderen, etc.

Een fysiotherapeut, kinesitherapeut, ook soms kinesist genoemd, laat patiënten met verschillende lichamelijke klachten oefeningen doen die onder de noemer fysiotherapie / kinesitherapie vallen. De fysiotherapeut/kinesitherapeut begint met een vraaggesprek met de patiënt (anamnese). Op basis van de verkregen informatie gaat de kinesitherapeut over tot een kinesitherapeutisch onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt met als doel het beter gebruikmaken van het lichaam, bijvoorbeeld door gewrichten beweeglijker te maken, en pijn te verminderen.