WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ:

defysiotherapeut1. Het Koningklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. (KNGF)
Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.  Al sinds 1889 fungeert het KNGF als beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden.Het grootste aantal leden is in loondienst of vrijgevestigd; een kleine groep is student, waarnemer, werkzaam in het buitenland en niet-praktiserend. Het KNGF geeft twee bladen uit. FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.

2. Registralogo-ribiztie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg. (RIBIZ)
Wie in Nederland in de gezondheidszorg wil werken, krijgt met RIBIZ te maken. RIBIZ voert het BIG-register en handelt aanvragen voor erkenning van buitenlandse diploma’s af. Iedereen, van werkgever tot zorgconsument, kan bij RIBIZ het BIG-register raadplegen. Zorgverleners kunnen zich via deze site aanmelden. Eenmaal ingeschreven kunnen zij hun eigen registratie inzien en zelf een bevestiging van hun inschrijving aanmaken.

3. Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL)
De Vereniging Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie is de erkende vereniging voor alle gespecialiseerde fysiotherapeuten die werkzaam zijn in en interesse hebben voor het domein van de hart-, vaat- en longfysiotherapie. De VHVL staat voor hoogwaardige kwalitatieve hart-vaat-longfysiotherapeutische zorg, gebaseerd op de principes van evidence based practice. De hart-, vaat- en longfysiotherapeuten werken samen en hebben kennis van elkaars (vak)gebied.

4. Claudicationet  (Claudicationet)
Het claudicationet is een landelijk dekkend netwerk dat patienten in contact brengt met specialisten en hulpverleners, die gespecialiseerd zijn in claudicatio-klachten. Claudicatio is een aandoening van de bloedvaten met name in de benen. Door een verstoorde bloedcirculatie worden langer durende wandelingen ernstig verstoord door pijn in de benen. Tijdens (stads)wandelingen worden mensen met claudicatio genoodzaakt regelmatig een pauze in te lassen vanwege die pijn. Bij rust wordt de pijn minder en kan men weer doorlopen. Soms zijn mensen geneigd de aandoening te maskeren en wachten ze even voor een etalage totdat de pijn wegtrekt. Dat is de reden waarom dat fenomeen ook wel aangeduid wordt met ‘etalagebenen’. Met behulp van een specifiek aangepast trainingsprogramma in onze praktijk kan de actieradius voor het pijnvrij lopen aanzienlijk verlengd worden.

revalidatiecentrumbreda5. Stichting Revalidatiecentrum Breda (SRCB)
Herstellen na een auto-ongeluk, dat kan bij Stichting Revalidatiecentrum Breda. Maar er kan nog veel meer. Ook mensen met bijvoorbeeld reuma, een dwarslaesie, een hartaandoening of een longaandoening zijn gebaat bij behandelingen van SRCB. De stichting biedt hun de mogelijkheid beperkingen te voorkomen, verminderen of overwinnen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen er terecht en behandelingen kunnen zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. Stichting Revalidatiecentrum Breda bestaat uit Revalidatiecentrum Breda en

6. Schoondonck, centrum voor longrevalidatie
Onze praktijk is in Fysiotherapeutische Ketenzorg voor COPD verbonden met Schoondonck. Dat wil zeggen dat COPD patiënten, die in Schoondonck gerevalideerd zijn, voortzetting van hun revalidatieprogramma in onze praktijk kunnen volgen. Wij houden hierbij nauw overleg met het centrum voor longrevalidatie in Breda.

7. Nivel
De Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg ( LiPZ ) van het NIVEL is een registratienetwerk waarin doorlopend en geautomatiseerd gegevens worden verzameld over het zorgproces van onder andere de fysiotherapeut. Doel van LiPZ is de fysiotherapeutische zorgverlening transparant te amken voor de eigen beroepsgroep, overheid, verwijzers en zorgverzekeraars. Relevante vragen zoals in hoeverre directe toegankleijkheid fysiotherapie ( DTF ) gevolgen heeft voor de fysiotherapiepraktijk, worden door middel van LiPZ beantwoord. Onze praktijk neemt deel aan dit onderzoek van LiPZ. Voor meer informatie zie www.nivel.nl/lipz .

8. Centre Simama
Met het Centre Simana in Congo, Afrika, zijn wij in vriendschap verbonden. Onze praktijk functioneert op een non-profit basis dat wil zeggen ons oogmerk is: verbeteren van kwaliteit van zorg en uitbreiding van fysiotherapeutische fasciliteiten. Winst maken is niet ons eerste doel. Naast salariskosten en kosten voor permanente educatie komen inventaris, praktijkuitrusting en exploitatiekosten van de accomodatie ten laste van het budget. Binnen onze non-profit filosofie past ook de financiële ondersteuning van Centre Simama. Deze kliniek heeft een flinke afdeling fysiotherapie en is sinds 20 jaar gevestigd in Kisangani, Democratische Republiek Congo, Afrika. Martien Konings, priester van het Heilig Hart en zelf lichamelijk gehandicapt, richtte Centre Simama op. Het centre heeft zichzelf ten doel gesteld om gehandicapten te reïntegreren in de Congolese maatschappij.